Preus itv Barcelona

El preu de la inspecció en Euros (€) aplicable per les entitats autoritzades com a titulars d’estacions d’ITV, a partir de l’1 de juliol de 2010 és el que especifica l’ORDRE IUE/361/2010, de 17 de juny (DOGC 5660 de 30/06/10), i figura a la taula de preus annexa (tarifes sense IVA inclòs).
El precio de la inspección en Euros (€) aplicable para las entidades autorizadas como titulares de estaciones de ITV, a partir del 1 de julio de 2010 es el que especifica la ORDEN IUE/361/2010, de 17 de junio (DOGC 5660 de 30/06/10), y figura en la tabla de precios anexa (tarifas sin IVA incluido).

La següent pàgina té actualitzades les Preus ITV Catalunya per any.

   REVISIONS
ORDINÀRIES SENSE CONTROL D’EMISSIONS
  Primeres Segones
REMOLCS PESANTS > 3500 kg 34,09 20,43
REMOLCS LLEUGERS < 3500 kg 28,83 17,73
REMOLCS AGRÍCOLES 5,59 4,13
REVISIONS ORDINÀRIES
AMB CONTROL D’EMISSIONS
  Primeres Segones
VEHICLES PESANTS > 3500 kg 52,41 31,47
VEHICLES LLEUGERS < 3500 kg, NO
CATALITZATS
33,05 19,86
VEHICLES LLEUGERS < 3500 kg, CATALITZATS 36,59 21,98
VEHICLES LLEUGERS < 3500 kg, DIESEL 41,98 25,21
TURISMES NO CATALITZATS 29,26 17,56
TURISMES CATALITZATS 30,10 18,08
TURISMES DIESEL 34,22 20,52
VEHICLES ESPECIALS 29,26 17,56
TRACTORS AGRÍCOLES 26,91 16,20
VEHICLES A MOTOR FINS A TRES RODES 14,14 8,45
ALTRES REVISIONS
  Primeres Segones
DUPLICATS TARGETA ITV PER DETERIORAMENT 1,93  
TACÒGRAFS 44,85 26,72

Tarifes segons l’ORDRE IUE/361/2010, de 17 de juny (DOGC 5660 de 30/06/10), per la qual s’estableixen, dins l’àmbit de Catalunya, les tarifes màximes del servei d’inspecció tècnica de vehicles.

Les tarifes vigents (sense IVA inclòs) per a les altres inspeccions són les següents:

Tarifas según la ORDEN IUE/361/2010, de 17 de junio (DOGC 5660 de 30/06/10), por la que se establecen, dentro del ámbito de Cataluña, las tarifas máximas del servicio de inspección técnica de vehículos.

Las tarifas vigentes (sin IVA incluido) para las otras inspecciones son las siguientes:

  Vehicles
accidentats
71,94
  Vehicles usats d’importació
(*)
71,90
  Certificats anuals ADR
(*)
71,90
  Certificats anuals ATP
(*)
71,90
  Verificacions periòdiques
de taxímetres (**)
7,69

 

Les tarifes màximes vigents (sense IVA inclòs) per a la tramitació de les reformes a l’estació ITV són les següents:

  Reformes
simplificades (*)
18,69
  Resta de reformes (*) 27,38
  Duplicats targeta ITV
(*)
27,38
  Reencunyaments del número
de bastidor (***)
27,38

Observacions:

(*) En aquests casos es percebrà del titular del vehicle, a més a més, la taxa oficial per control i registre d’expedients (6,60 €).
(**) En aquest cas es percebrà del titular del vehicle, a més a més, la taxa oficial metrològica (0,23 €).
(***) En aquest cas es percebrà del titular del vehicle, a més a més, la taxa oficial per autoritzar el reencunyament (23,15 €)

Observaciones:

(*) En estos casos se percibirá del titular del vehículo, además, la tasa oficial para control y registro de expedientes (6,60 €).
(**) En este caso se percibirá del titular del vehículo, además, la tasa oficial metrológica (0,23 €).
(***) En este caso se percibirá del titular del vehículo, además, la tasa oficial para autorizar el reencunyament (€ 23.15)

3 pensamientos en “Preus itv Barcelona

  1. Cristina

    He perdido el permiso de circulación y la ficha técnica. Qué pasos he de dar para conseguir el duplicado?

    Responder
  2. Tamara

    Ola que tal compre una furgoneta isotermo de segunda mano y el chico no tiene el certificado ATP y para poder pasarla me lo piden donde puedo solicitar un duplicado, gracias

    Responder

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *