Inspecció Tècnica de Vehicles

La Inspecció Tècnica de Vehicles, en sigles ITV, és un servei amb el qual es pretén reduir la incidència dels accidents per fallades mecàniques sobre la seguretat viària, així com controlar el nivell d’emissions contaminants produïdes pels vehicles de motor, per tal de la preservació del Medi Ambient.

Seguretat Viària i Medi Ambient són per tant les coordenades en què s’emmarca aquest servei públic, les competències recauen (les que tenen les competències) sobre cada comunitat autònoma, a través de la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines de la Conselleria d’Innovació , Ciència i Empresa.

El contingut i els protocols de les proves que es fan a les estacions d’ITV estan regulats per la Comunitat Europea, que fixa les normes bàsiques a les quals s’han d’adaptar tots els estats membres . En el cas d’Espanya, la majoria de les comunitats autònomes tenen transferides les competències en matèria d’ITV, i queda reservat al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, la transposició de la normativa comunitària i l’elaboració de les normes generals.

Com va néixer la ITV?

Amb l’aparició a finals del segle XIX dels vehicles de motor, entra a la societat un nou mitjà de locomoció que hauria de revolucionar la història dels mitjans de transport en particular i de la societat en general.

La nova màquina creava algunes noves servituds derivades de la necessitat de mantenir al vehicle en les adequades condicions de manteniment que tota màquina necessita per al seu ús, tant en la seva vessant purament mecànica, com pel que fa al control de les emissions de gasos procedents de la combustió en el motor.
Per si fos poc, també es va convertir en poc temps en una font inesgotable d’accidents i de pèrdua de vides humanes. La conjunció de la velocitat amb el factor humà, l’estat de les vies de comunicació i els errors mecànics han estat una preocupació constant per als organismes encarregats de vetllar per la seguretat viària.

Per atenuar aquesta component negativa que aporta l’ús de vehicles de motor, els diferents estats han anat adoptant al llarg del temps mesures per intentar corregir-los. En aquest sentit, les condicions d’accés a les llicències de conducció i el control dels conductors s’han anat endurint amb el pas dels anys.

A més les vies públiques s’han redissenyat per facilitar els desplaçaments de vehicles cada vegada més ràpids i s’han adoptat estrictes normes d’homologació i fabricació dels vehicles en per reduir la incidència que les fallades mecàniques tenen en la sinistralitat dels vehicles ia minimitzar les emissions de gasos al medi ambient.

És en aquest últim component de la sinistralitat, constituït pels fallades mecàniques, on la inspecció tècnica dels vehicles cobra el seu significat. De res serviria fabricar vehicles cada vegada més sofisticats i potents si al llarg de la seva vida útil no se’ls sotmet a uns controls periòdics que garanteixin la vigència i operativitat dels seus sistemes de seguretat passiva i altres components vitals.

Igual que els ascensors, els recipients a pressió, les instal.lacions elèctriques i en general la major part dels mecanismes industrials, els vehicles necessiten d’un pla de manteniment i d’un procés de certificació externa als titulars dels mateixos, que permetin validar amb caràcter oficial l’aptitud dels mateixos per al seu ús.

A més, i davant la problemàtica que plantegen els automòbils com a elements contaminants, cobra cada vegada més importància les proves específiques de control d’emissions que es realitzen en els centres d’ITV, regulades per normatives internacionals cada vegada més estrictes que pretenen reduir l’impacte negatiu que la utilització massiva dels vehicles tenen sobre el medi ambient.

Per tant, la inspecció tècnica es configura com un mecanisme de seguretat i control amb el qual les Administracions Públiques de la major part dels països del món pretenen garantir el correcte estat de funcionament dels vehicles i la seva aptitud per a circular per les vies públiques en les degudes condicions tècniques i de respecte al medi ambient.

A Europa, la inspecció tècnica de vehicles, més coneguda per les seves sigles ITV, està regulada a nivell comunitari per la Directiva 96/96/CE, que a Espanya s’ha transposat a la legislació nacional en el Reial Decret 2042/1994. Les normes generals estan per tant reglades per les Comunitat Europea en l’àmbit inter-comunitari i pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, la Direcció General de Trànsit i el Ministeri de Transports a nivell nacional.

No obstant això, les competències en matèria d’organització, control i regulació del funcionament dels centres d’ITV estan transferides a les comunitats autònomes, que són les responsables finals de la prestació del servei en cada comunitat.

Documentació necessària per a les Inspeccions Periòdiques

Permís de circulació

Permiso de Circulacion

Permiso de Circulacion


Fitxa tècnica del vehicle
La ficha tecnica del Vehiculo

La ficha tecnica del Vehiculo


D.N.I. de la persona que porta el vehicle a revisió

NOTA: A partir del 24 de maig de 2010, i en aplicació de la Llei 18/2009, de 23 de novembre (BOE 283 de 24 de novembre), les estacions d’ITV requeriran l’acreditació de l’assegurança obligatòria del vehicle en cada inspecció . Les estacions d’ITV comprovarà l’assegurança per mitjans telemàtics, però si no fos possible es demanarà que es mostri el rebut de l’assegurança durant la inspecció.

5 pensamientos en “Inspecció Tècnica de Vehicles

 1. Marc

  Hola :) Me preguntaba que si se instala antinieblas delantero a un vehiculo classico que no lleva a ninguna parte, ¿Se tiene tambien que instalar los traseros?

  Responder
 2. Pere Solà Farré

  La matrícula del meu cotxe és B – – – – – FLF M’agradaria m’informessin respecte a quan haig de p

  Responder
 3. Sylvio Rocha

  Muy buenas.Mi consulta es la siguiente,tengo mi coche con matricula española en Italia,debo pasar la ITV en territorio español ó puedo pasarla aqui en Italia.Y despues me gustaria saber cual es la Itv más proxima si vengo de Italia.Gracias.

  Responder
 4. ELOISA

  HOLA, HE PERDUT LA FICHA TÈCNICA DEL VEHICLE (MOTO)
  ON HE D’ANAR PER UN DUPLICAT A BARCELONA CIUTAT?
  GRÀCIES

  Responder

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *